Saare Wind Energy arendab meretuuleparki Saaremaa läänerannikul Läänemeres.  Soodsate tuuleolude ja vee sügavuse tõttu on projekti asukoht väga sobiv meretuulepargi ehitamiseks. Eeltoodut toetab ka peagi valmiv Eesti mereala planeering.

Eesmärgiks on rajada kuni 100 elektrituulikuga meretuulepark võimsusega kuni 1400 MW. Projekt sisaldab ka ülekandesüsteemi ehitamist kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga.

Kavandatav avamere tuulepark koos võimaliku laiendamisega.