Projektist

Saare Wind Energy arendab meretuuleparki Saaremaa läänerannikul Läänemeres.  Soodsate tuuleolude ja vee sügavuse tõttu on projekti asukoht väga sobiv meretuulepargi ehitamiseks. Eeltoodut toetab ka peagi valmiv Eesti mereala planeering.

Eesmärk on rajada kuni 100 elektrituulikuga meretuulepark võimsusega kuni 1400 MW. Projekt sisaldab ka ülekandesüsteemi ehitamist kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga.

Kavandatav avamere tuulepark koos võimaliku laiendamisega.

2014:
Saare Wind Energy asutati 2014.a. eesmärgiga rajada Saaremaa läänerannikule meretuulepark.

2015:
Saare Wind Energy esitas hoonestusloa taotluse ja asus arendama meretuulepargi projekti, tuginedes põhjalikule analüüsile ja planeerimisalasele kogemusele.

2020:
28.mai 2020.a. algatati Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 183 hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõju hindamine (KMH).

2020:
Alates 2020.a. oktoobrist on Saare Wind Energy OÜ osanikud OÜ Kirsimäe, Gottlieb OÜ ja Van Oord Offshore Wind BV. Van Oord on suurte kogemustega Hollandi mereehitusettevõte, mis on osalenud paljude meretuuleparkide arendamisel ja ehitamisel.

2021:
KMH programm esitati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 10.03.2021. KMH programmis on muuhulgas välja toodud KMH käigus teostatavate uuringute ülevaade.
18.10.2021 kiitis Keskkonnaministeerium KMH programmi heaks.

2020-2025:
Hoonestusloa menetluse raames viiakse läbi nii keskkonnamõju hindamine kui ka muud vajalikud uuringud. Paralleelselt toimub projekti detailne tehniline ja finantsiline ettevalmistus.

2026:
Ehitustegevuse algus.

2028:
Meretuulepargi valmimine ja elektri võrku edastamine.

 


Saare Wind Energy on Eestis registreeritud arendaja, mis tegeleb Saaremaa läänerannikul Läänemeres meretuulepargi rajamisega. Eesmärgiks on rajada kuni 100 elektrituulikuga meretuulepark võimsusega kuni 1400 MW. Projekt sisaldab ka ülekandesüsteemi ehitamist kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga.

 

Van Oord on Hollandi perefirma, mis omab 150 aastat kogemust rahvusvahelise mereehituse alal. Peamiselt ollakse keskendunud süvendustöödele, taristuarendusele Hollandis, avamere tuuleenergia-, nafta- ja gaasitaristu ehitamisele. Vand Oord’i peakontor asub Rotterdamis. Uuenduslike, nutikate ja jätkusuutlike lahendustega soovib Van Oord anda oma panuse tulevaste põlvede jaoks parema maailma loomiseks. Eeltoodu iseloomustab Van Oord’i tugevat positsiooni avamere tuuleturul.

Rohkem informatsiooni Vand Oord’i kohta:
https://www.vanoord.com/en/updates/van-oord-starts-cooperation-estonian-offshore-wind-development/
https://www.vanoord.com/en/updates/van-oord-shareholder-saare-wind-energy/

Van Oord ja Saare Wind Energy soovivad teha tihedat koostööd Eesti kohalike ja riiklike asutustega ning huvirühmadega parimate lahenduste leidmiseks.