Uudised

2021 aprill – keskkonnamõju hindamine (KMH)

Meretuulepargi arendamiseks vajaliku hoonestusloa menetlus ning keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati Vabariigi Valitsuse poolt 2020. KMH käigus (2020 – 2023) viiakse läbi vajalikud uuringud ning koostöös paljude ametiasutustega, huvirühmadega ja asjast huvitatud inimestega tegeletakse meretuulepargile sobiva lahenduse leidmiseks.

SWE meretuulepargi KMH programm 30.03.2021 EST.pdf