Uudised

2021 oktoober – KMH programm
SWE meretuulepargi KMH programm kiideti Keskkonnaministeeriumi
 18.10.2021 otsusega heaks.

Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine.pdf
SWE KMH programm (heakskiidetud) 19.08.2021.pdf


2021 aprill – keskkonnamõju hindamine (KMH)

Meretuulepargi arendamiseks vajaliku hoonestusloa menetlus ning keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati Vabariigi Valitsuse poolt 2020. KMH käigus (2020 – 2023) viiakse läbi vajalikud uuringud ning koostöös paljude ametiasutustega, huvirühmadega ja asjast huvitatud inimestega tegeletakse meretuulepargile sobiva lahenduse leidmiseks.